Lékaři mohou PVZP, a. s. nově zasílat elektronické vyúčtování

Pojišťovna VZP, a. s. navázala spolupráci se společností CompuGroup Medical a prostřednictvím modulu eDávky umožnila rychle vyřešit povinnou agendu vyúčtování provedených výkonů elektronickou cestou.

Od července tohoto roku mají nově všichni lékaři možnost zasílat elektronické vyúčtování i Pojišťovně VZP, a. s. Vyúčtování provedených výkonů je velmi jednoduché a probíhá elektronicky shodně jako se všemi zdravotními pojišťovnami.

Lékařům tak ubyde agenda spojená s přepisováním dat do externí aplikace či náklady na poštu, což byla doposud jediná cesta, jak vyúčtování zrealizovat. Navíc jim tento krok přinese včasné a správné účtování a následně i rychlejší získání finančních prostředků pro své ordinace.

„Těší nás, že pro lékaře můžeme přinést další užitečnou službu, která jim sníží administrativní zátěž a získají tak více prostoru pro své pacienty“, říká Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva.