Podpořili jsme Masarykův onkologický ústav

 

Pojišťovna VZP, a. s., (PVZP) poskytla dar Masarykovu onkologickému ústavu, který v tuzemsku patří mezi renomovaná onkologická zařízení.

„Velmi si vážíme ochoty přispět k naší dlouhodobé snaze o neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb a vytváření příjemného a důstojného prostředí jak pro naše pacienty, tak i zaměstnance. S vaší pomocí se nám lépe daří naplňovat nejdůležitější cíl ústavu, totiž poskytovat pacientům odbornou péči na nejvyšší úrovni,“ uvedl profesor Marek Svoboda, ředitel Masarykova onkologického ústavu.

PVZP se jako společensky odpovědná firma průběžně věnuje charitě a edukaci v oblasti zdravotnictví. „Mimo jiného pořádáme pravidelné snídaně s Fénixem, našim pojištěním pro případ závažných onemocnění,“ připomíná Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva pojišťovny. V rámci snídaní zaměstnanci sami uvaří a napečou pro své kolegy a během společného stolování zároveň vyberou finanční prostředky pro vybranou organizaci. Nejbližší taková akce proběhne v lednu, kdy během snídaně tým PVZP bude vybírat prostředky pro seniory.