Prohlášení Pojišťovny VZP, a.s., ke zdravotnímu pojištění cizinců v souvislosti s epidemií Koronaviru (covid-19) na území České republiky

 

21.04. 2021 (nahrazuje prohlášení ze dne 16. 3. 2020)

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací vydává Pojišťovna VZP, a.s., (dále jen „PVZP“) prohlášení pro klienty PVZP – cizince, kteří mají sjednáno zdravotní pojištění cizinců.

Klienty, kteří mají sjednán jakýkoliv produkt zdravotního pojištění cizinců (komplexní i základní), chceme tímto sdělením ujistit, že ze všech uvedených produktů zdravotního pojištění cizinců bude PVZP hradit akutní zdravotní péči poskytnutou v souvislosti s onemocněním covid-19, a to včetně případné hospitalizace.

Na doporučení lékaře nebo hygienické stanice budou rovněž hrazeny PCR testy na prokázání covid-19. Z komplexního zdravotního pojištění bude hrazena i neakutní zdravotní péče v souvislosti s tímto onemocněním, a to v rozsahu pojistných podmínek.

Antigenní testování, které bylo vyhlášeno zdarma pouze pro pojištěnce veřejného zdravotního pojištění ze zdravotního pojištění cizinců, není možné hradit. Klienti je mohou podstoupit pouze jako samoplátci. V případě, že mají platnou pojistnou smlouvu na komplexní zdravotní pojištění s uvedeným limitem Nadstandard, pak je možné z tohoto limitu žádat o proplacení antigenního testování do výše tohoto limitu.

Situaci ohledně možnosti očkování sledujeme. Zatím je umožněna registrace pouze pro pojištěnce veřejného zdravotního pojištění. Až bude možná registrace i našich klientů, je PVZP připravena na tuto skutečnost reagovat.

Zdravotní pojištění cizinců je vhodné i pro české občany, kteří pracující dlouhodobě v zahraničí a byli nuceni se v souvislosti s Koronavirem vrátit do České republiky a nejsou v systému veřejného zdravotního pojištění.

Věříme, že se současná situace brzy uklidní a vše společně zvládneme!