Úrazové pojištění dětí na léto

Léto je tu, děti se chystají na tábory, výlety, koupání, do přírody – užít si volna a co nejvíce zábavy. Riziko vzniku úrazu dosahuje v tomto období opět vrcholu. Pojišťovna VZP, a. s. proto přichází se speciální nabídkou Úrazového pojištění dětí Léto 2017.
Pojištění v rámci této akce lze sjednat pro věkovou kategorii 0 až 17 let (včetně) a je platné po dobu dvou měsíců. Pojištění zahrnuje smrt úrazem, trvalé následky úrazu s progresivním plněním, dobu nezbytného léčení úrazu s progresivním plněním a způsobem plnění MAX DNL i hospitalizaci následkem úrazu. Je možné zvolit si ze tří různých limitů plnění.
Akce platí do 31. července 2017. Pro sjednání pojištění nebudete vyplňovat žádný dotazník, dítě nepotřebuje ani žádné lékařské potvrzení. Stačí se zastavit na kterémkoliv pracovišti PVZP nebo VZP ČR.