Výtěžek z PZPV FénixRun Běžím za sluníčkem půjde i na pomoc Moravě

 

Nepřízeň počasí a pustošivé tornádo zasáhly jižní Moravu velmi tragicky. PVZP se jakožto organizátor virtuálních charitativních běhů PVZP FénixRun rozhodla část výtěžku z letního běhu PVZP FénixRun Běžím za sluníčkem věnovat právě na pomoc jižní Moravě. 

Peníze vybrané na startovném a dobrovolných příspěvcích měly být rozděleny mezi pětici neziskových organizací, které se dlouhodobě věnují onkologickým pacientům nebo lidem po velmi vážných úrazech. Po událostech na Moravě všechny neziskovky souhlasili s přerozdělením výtěžku na šest částí. Nadační fond dětské onkologie z Brna se své části zcela vzdal ve prospěch pomoci jižní Moravě. 

Velmi si vážíme všech, kteří v této těžké situaci pomohou, ať už finančně nebo jinak. 

Chcete-li pomoci prostřednictvím běhu PVZP FénixRUn Běžím za sluníčkem, můžete tak učinit zde www.fenixrun.cz.