Cestovní pojištění – KORONAVIRUS – nejčastěji kladené otázky

 
Cestovní pojištění – otázky a odpovědi týkající se cestovního pojištění a COVID-19
 
Před tím, než se vydáte na cesty, doporučujeme bedlivě sledovat stránky Ministerstva zahraničních věcí ZDE, kde jsou všechny důležité informace o COVID-19 (koronaviru).
 

 1. Jak je hrazena léčba v souvislosti s COVID-19 v rámci tzv. “Semaforu”?
 • Léčebné výlohy spojené s nákazou COVID-19 hradí Pojišťovna VZP, a.s. nad rámec pojistných podmínek i při cestě do státu, který je označen na semaforu MZV červeně (v případě mimoevropských zemí se jedná o státy, kam MZV nedoporučuje nebo zakazuje cestovat), a to v případě, kdy pojištěný musel prokazatelně do tohoto místa vycestovat (rodinné důvody (nikoli běžné návštěvy), právní důvody, studium, povolání – za povolání se v tomto případě myslí i profesionální sportovci /umělci/vykonávání funkce (např. politické), apod.).
 • V případě států a oblastí, které jsou na tzv. semaforu označeny zelenou, nebo oranžovou barvou, kryje cestovní pojištění všechna rizika, která vyplývají z pojistných podmínek pro cestovní pojištění, a to včetně, případné nákazy nemocí COVID-19.
 1. Co se stane v případě, kdy jsem v zahraničí a je vyhlášena celoplošná karanténa?
 • Při vyhlášení karantény navštíveného státu Vaše cestovní pojištění automaticky ZDARMA prodlužuje o nezbytně dlouhou dobu (tedy dobu karantény a dobu potřebnou k návratu do místa bydliště uvedeného v pojistné smlouvě).
 1. Co mám dělat, když mi bude v souvislosti s COVID-19 zrušen let zpět domů?
 • V případě, že je vám zrušen let v souvislosti s nákazou COVID-19, je třeba se obrátit nejen na leteckou společnost ohledně náhradního letu, ale také na příslušný konzulát ohledně možnosti repatriačního letu/svozu.
 1. Pokud budu muset zůstat doma v karanténě a nebudu moci odjet na naplánovanou dovolenou, mohu uplatnit pojištění stornovacích poplatků?
 • Pokud máte sjednáno pojištění stornovacích poplatků, je onemocnění (včetně COVID-19) vzniklé v době pojištění předmětem pojištění stornovacích poplatků. V případě, že je klient umístěn do tzv. preventivní karantény, kdy se žádné onemocnění neprokáže, nelze takovou událost z pojištění stornovacích poplatků považovat za pojistnou.*
 1. Mohu uplatnit pojištění stornovacích poplatků, pokud mi zájezd zruší cestovní kancelář? 
 • V případě, že cestovní službu zruší poskytovatel této služby, nejde o uznatelnou událost. V takovém případě je potřeba se se svým nárokem obrátit na poskytovatele služby.
 1. Co se stane, když se v době mé dovolené náhle změní stupeň nebezpečí nákazy koronavirem na tzv. semaforu?
 • V případě, že v průběhu pojištění dojde ke změně stupně z červené na oranžovou či zelenou, kryje cestovní pojištění i nákazu COVID-19. Jestliže se v době vycestování nachází cílová země na stupnici zelená či oranžová a změní se stupeň na červenou, kryje cestovní pojištění i nákazu onemocněním COVID-19.
 1. Pokud budu v zahraničí umístěn/a do karantény, kdo to za mě zaplatí?
 • Umístění pojištěné osoby do karantény v zahraničí není podle pojistných podmínek pojistnou událostí, avšak v případě, že pojištěný trpí příznaky onemocnění (nutno doložit lékařskou zprávou), je tato léčba, včetně karantény, hrazena nad rámec pojistných podmínek. To platí i v případě, že se později nákaza nepotvrdí.
 • Jestliže máte sjednáno pojištění stornovacích poplatků, hradí se i karanténa nařízená místním lékařem či hygienikem, pokud doba karantény přesáhne dobu plánovaného pobytu. V tomto případě je hrazeno ubytování, stravné a návrat do ČR, a to do výše 80% nákladů, max. však do výše sjednané pojistné částky pojištění stornovacích poplatků.

 

 

 

*Netýká se zrušení cest z důvodů opatření vyhlášených výkonnou mocí jakéhokoli státu včetně ČR (např. uzavření institucí – uzavření škol a z toho plynoucí zrušení školních zájezdů; zákazu vycestování – např. z ČR či při cestování do jakékoliv země).