Cestovní pojištění – KORONAVIRUS – nejčastěji kladené otázky

 

Cestovní pojištění – otázky a odpovědi týkající se cestovního pojištění a COVID-19

 

Před tím, než se vydáte na cesty, doporučujeme bedlivě sledovat stránky Ministerstva zahraničních věcí ZDE, kde jsou všechny důležité informace o COVID-19 (koronaviru).

 

1. Jak je hrazena léčba v souvislosti s COVID-19 v rámci tzv. “Semaforu”?

 • Hradíme léčbu spojenou s koronavirem, vycestujete-li do oblastí označených zeleně nebo oranžově.
  Pokud i přes varování MZV vycestujete do oblastí označených jako nevhodných k cestování (od 15. 6. 2020 označených na tzv. semaforu červeně), nebude PVZP případnou léčbu tímto onemocněním hradit.
 • V případě států a oblastí, které jsou na tzv. semaforu označeny zelenou, nebo oranžovou barvou, kryje cestovní pojištění všechna rizika, která vyplývají z pojistných podmínek pro cestovní pojištění, a to včetně, případné nákazy nemocí COVID-19.

2. Co se stane v případě, kdy jsem v zahraničí a je vyhlášena celoplošná karanténa?

 • Pokud budete v zahraničí v oblastech, které jsou na semaforu označeny zelenou, nebo oranžovou barvou, a bude vyhlášena karanténa, bude vaše cestovní pojištění automaticky ZDARMA prodlouženo o nezbytně dlouhou dobu (tj. o dobu karantény a dobu potřebnou k návratu do místa bydliště uvedeného v pojistné smlouvě).

3. Co mám dělat, když mi bude v souvislosti s COVID-19 zrušen let zpět domů?

 • V případě, že je vám zrušen let v souvislosti s nákazou COVID-19, je třeba se obrátit nejen na leteckou společnost ohledně náhradního letu, ale také na příslušný konzulát ohledně možnosti repatriačního letu/svozu.

4. Pokud budu muset zůstat doma v karanténě a nebudu moci odjet na naplánovanou dovolenou, mohu uplatnit pojištění stornovacích poplatků?

 • V případě, že budete umístěn/a do karantény v ČR (nutno doložit lékařskou či obdobnou zprávou) a nebudete se moci na cestu vydat a máte sjednáno pojištění stornovacích poplatků do 24. 3. 2020, včetně, PVZP uzná storno cesty nad rámec pojistných podmínek. Pojistné plnění pak bude činit 50 % z částky, která by byla vyplacena v případě standardní pojistné události.*

5. Mohu uplatnit pojištění stornovacích poplatků, pokud mi zájezd zruší cestovní kancelář? 

 • V případě, že cestovní službu zruší poskytovatel této služby, nejde o uznatelnou událost. V takovém případě je potřeba se se svým nárokem obrátit na poskytovatele služby.

6. Co se stane, když se v době mé dovolené náhle změní stupeň nebezpečí nákazy koronavirem na tzv. semaforu? 

 • V případě, že v průběhu pojištění dojde ke změně stupně z červené na oranžovou či zelenou, kryje cestovní pojištění i nákazu COVID-19. Jestliže se v době vycestování nachází cílová země na stupnici zelená či oranžová a změní se stupeň na červenou, kryje cestovní pojištění i nákazu onemocněním COVID-19.

7. Pokud budu v zahraničí umístěn/a do karantény, kdo to za mě zaplatí? 

 • Umístění pojištěné osoby do karantény v zahraničí není podle pojistných podmínek pojistnou událostí, avšak v případě, že pojištěný trpí příznaky onemocnění (nutno doložit lékařskou zprávou), je tato léčba, včetně karantény, hrazena nad rámec pojistných podmínek. To platí i v případě, že se později nákaza nepotvrdí.
 • Jestliže máte sjednáno pojištění stornovacích poplatků, hradí se i karanténa nařízená místním lékařem či hygienikem, pokud doba karantény přesáhne dobu plánovaného pobytu. V tomto případě je hrazeno ubytování, stravné a návrat do ČR, a to do výše 80% nákladů, max. však do výše sjednané pojistné částky pojištění stornovacích poplatků.

 

 

DETAILNÍ INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM

*Netýká se zrušení cest z důvodů opatření vyhlášených výkonnou mocí jakéhokoli státu včetně ČR (např. uzavření institucí – uzavření škol a z toho plynoucí zrušení školních zájezdů; zákazu vycestování – např. z ČR či při cestování do jakékoliv země).