Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Pojištění malých a velkých cestovních kanceláří

  • Chrání zákazníky cestovních kanceláří v situacích, kdy nejsou schopny dostát svým závazkům z důvodu insolvence.
  • Dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu je toto pojištění povinné pro všechny cestovní kanceláře.

Na co se pojištění vztahuje?

Pojištění se sjednává pro případ, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

  • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo
  • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části,
  • nevrátí zákazníkovi veškeré platby, které od zákazníka obdržel, v případě, že mu zprostředkoval spojené cestovní služby (dále jen SCS),
  • neposkytne zákazníkovi repatriaci.

Seznam pojištěných CK

  • CK KALOUSEK & WILIAMS a.s.