Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů je komplexní pojištění pro občany, které přínáší  finanční ochranu nejen v případě, když nešťastnou náhodou způsobíte někomu újmu na zdraví či majetku, ale také pokud dojde k újmě na Vašem bytě, domě či chatě. A to za obzvlášť výhodných podmínek.

Předměty pojištění

 • Rodinný dům
 • Rodinný dům ve výstavbě
 • Trvale obývaná chata (chalupa)
 • Rekreačně obývaná chata (chalupa)
 • Byt v osobním vlastnictví
 • Vedlejší stavby (garáže, oplocení, kůlny, stodoly,…)
 • Stavební materiál určený ke stavbě či rekonstrukci stavby
 • Fotovoltaika, sluneční kolektory, tepelné či čerpací kotle
 • Zahrada (okrasné rostliny a stromy)

Rozsah (varianty) pojištění – pojistná nebezpečí

Standard

Požár; úder blesku; výbuch; náraz nebo zřícení letadla, jeho části nebo jeho nákladu; povodeň nebo záplava; vichřice nebo krupobití; kapalina unikající z vodovodního zařízení; sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy; sesuv nebo zřícení lavin; tíha sněhu nebo námrazy; zemětřesení; pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů; náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, rozbití skla.

Maxi

Standard + aerodynamický třesk, přepětí, krádež vloupáním, loupež, vandalismus, poškození zateplené fasády, atmosférické srážky, poškození zahrady, náhrada nákladů za ztrátu vody.

Pojistné plnění

Hlavní předmět pojištění (rodinný dům, byt v osobním vlastnictví,…) je vždy pojištěn na pojistnou částku. Plnění za další předměty pojištění (vedlejší stavby, …) a pojistná nebezpečí uvedená v tabulce je omezeno limitem pojistného plnění. Jedná se o roční limit pojistného plnění, tedy za všechny případné újmy z daného pojistného nebezpečí v průběhu pojistného roku.

Stanovené limity lze za úplatu navýšit.

 

pozn.: Procenta jsou vztažena k pojistné částce hlavního předmětu pojištění, tedy budovy, bytu, …. Např. pokud je pojistná částka rodinného domu stanovena na 3.000.000 Kč, pak na vedlejší stavby je ve variantě Maxi stanoven limit 300.000 Kč, na atmosférické srážky 30.000 Kč, atd. …

Výhody Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

 • Jednoduché sjednání
 • Slevy pro pojištěnce VZP
 • Dvě varianty pojištění: Standard a Maxi
 • Bonusy za každý rok trvání pojištění bez pojistné události
 • Pojistnou částku lze volit
 • Možnost volby limitů a výší spoluúčasti
 • Audiovizuální techniku hradíme nově až do 100% pojistné částky
 • Sjednáte-li si k pojištění domu či bytu pojištění domácnosti, získáte pojištění za lepší cenu
 • Na rozestavěnou stavbu dostanete slevu 25%, která Vám zůstane napořád

 

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů lze sjednat na obchodních místech Pojišťovny VZP, a.s. a u vybraných zprostředkovatelů.

Dokumenty ke stažení