Úrazové pojištění dětí na zimu 2019/2020

Pojistná ochrana vašich nejbližších kdykoli a kdekoli na světě

 • Plánujete strávit dovolenou či víkend s dětmi na horách u nás nebo v zahraničí? Využijte sezónní nabídku úrazového pojištění pro děti na celou zimní sezónu. Nezáleží na tom, zda vyrazíte do Krkonoš, Tater či rovnou do Alp. Pojištění je platné po celém světě.

  Úrazové pojištění dětí na zimu 2019/2020 je možné sjednat od 9. 12. 2019 do 29. 2. 2020 s délkou pojištění 3 měsíce.

Výhody úrazového pojištění dětí na zimu 2019/2020

 • Ideální pro všechny, komu stačí pokrýt rizikovost úrazu právě jen v zimních měsících
 • Finanční ochrana v případě úrazu dítěte
 • Pojištění kryje běžně provozované sporty a navíc i všechny sporty provozované ve snowparku včetně skoků, akrobacie atp.
 • Určeno pro děti ve věku 0-17 let včetně
 • Pojištění je platné pro celý svět
 • Velmi výhodné sazby
 • Nemusíte vyplňovat žádný dotazník, ani vaše dítě nepotřebuje žádné lékařské vyšetření či potvrzení

Na co se pojištění vztahuje?

 • Pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním
 • Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení s progresivním plněním a způsobem plnění MAX DNL (tzn. že plnění bude vyplaceno již na začátku léčby, nemusí se čekat na ukončení léčby a vyplácí se maximální počet dní, který je uveden v oceňovací tabulce)
 • Pojištění hospitalizace následkem úrazu
 • Pojištění smrti úrazem

Zvolte si variantu limitu pojistného plnění

Příklad pojištění

Rodiče sjednali čtyřletému Filípkovi dětské úrazové pojištění na ZIMU 2019/2020 od PVZP, a. s., s následujícími parametry:

 • pojištění smrti úrazem 20 000 Kč
 • pojištění trvalých následků – progresivní plnění 200 000 Kč
 • Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu (progres.plnění, způsob plnění MAX DNL) 100 Kč/den
 • pojištění hospitalizace následkem úrazu 200 Kč/den
Za celé úrazové pojištění zaplatí pouze 399 Kč, tj. necelých 4,50 Kč denně.

Jak sjednat pojištění?

Úrazové pojištění dětí na zimu si můžete sjednat na všech pobočkách Pojišťovny VZP, a. s., a VZP ČR.

Nejčastěji vás zajímá

Zde naleznete odpovědi

Můžu sjednat dítěti úrazové pojištění, i když vykonává rizikovou sportovní činnost?
Ano, u úrazového pojištění lze připojistit různé činnosti a sporty dle rizikovosti.
Našel jsem chybu v pojistné smlouvě, jak mám postupovat?
V tomto případě se, prosím, obraťte na klientský servis Pojišťovny VZP, a. s., telefonicky 233 006 311 nebo e-mailem na info@pvzp.cz.
Více kladených dotazů »