Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus

Pojistný produkt Komplexní zdravotní pojištění cizinců byl dne 15.9.2016 nahrazen produktem Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus, který je rozšířen o seznam nadstandardních zdravotních služeb.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus zahrnuje úhradu nákladů za poskytnutou zdravotní péči v rozsahu obdobném veřejnému zdravotnímu pojištění, se sjednanými limity a s definovanými výlukami. Pojištění obsahuje řadu nadstandardních zdravotních služeb.

 

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus

 • unikátní zdravotní pojištění pro cizince, které je obdobou veřejného zdravotního pojištění
 • odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v České republice
 • úhrada za preventivní a dispenzární zdravotní péči včetně péče související s těhotenstvím a porodem, na akutní stomatologii, na lékařem předepsané ambulantní léky a prostředky zdravotnické techniky
 • možnost připojištění typu „Novorozenec“, které zahrnuje úhradu nákladů v případě poporodní péče o novorozence pojištěné matky
 • není nutné absolvovat lékařskou prohlídku vyjma připojištění typu „Novorozenec“
 • nepřetržité asistenční služby renomované společnosti AXA ASSISTANCE
 • slevy pro studenty
 • lze sjednat na pojistnou dobu od 4 měsíců do pěti let

 Seznam rozšířených nadstandardních zdravotních služeb

 • preventivní prohlídka ke zjištění aktuálního zdravotního stavu
 • prohlídky a vyšetření ke zjištění konkrétního onemocnění (např. laboratorní vyšetření krve, prostaty; vyšetření na zhoubný melanom kůže)
 • dentální hygiena

 

Možnosti připojištění

 • pojištění léčebných výloh pro území tzv. schengenského prostoru
 • profesionální sporty
 •  výše limitu od 1,7 miliónu do 2 milionů Kč na 1 pojistnou událost

Dokumenty ke stažení

Komplexní zdravotní pojištění cizinců lze sjednat on-line, na pobočkách Pojišťovny VZP, a.s.VZP ČR a u vybraných zprostředkovatelů.