Informace pro zdravotnická zařízení

Validace pojistné smlouvy

Pro ověření platnosti zdravotního pojištění cizinců Pojišťovny VZP, a.s. si připravte číslo pojistné smlouvy.

Číslo pojistné smlouvy naleznete na průkazce pojištěného, který je pojištěný povinen předložit.

ZABEZPEČENÝ
PŘÍSTUP

dočasně mimo
provoz

ZABEZPEČENÝ PŘÍSTUP – autorizace zdravotnického zařizení dle přiděleného uživatelského jména a hesla pro evyúčtování, zobrazení více informací, možnost předgarance a další.
OMEZENÝ PŘÍSTUP – autorizace jen dle IČO, zobrazení jen stavu pojistné smlouvy.