ČOV – hlášení škodné události

Jen pro členy Českého Olympijský výboru.

V případě vzniku škodné události po 1.1.2017 se prosím obracejte na:

Sabina Římanová
specialista likvidace škod
RENOMIA, a.s., Na Florenci 15, 110 Praha
Budova Florentinum, vstup C
Mobil: +420 724 037 441,
tel.: +420 221 421 744,
fax: +420 222 720 855
email: sabina.rimanova@renomia.cz

 

V případě škodné události vzniklé před 1.1.2017 je nutné tuto škodnou událost nahlásit Pojišťovně VZP, a.s., písemně na příslušném formuláři „Oznámení škodné události“ (OŠU).

V případě elektronické komunikace s Pojišťovnou VZP, a.s., je maximální povolená velikost příloh v emailu 15MB. V případě větších příloh je nutné obsah zasílané dokumentace rozdělit do více emailů. Při překročení maximální velikosti příloh nebude email doručen.

Oznámení škodné události z úrazového pojištění

V případě hlášení smrti úrazem, trvalých následků úrazu a tělesného poškození způsobeného úrazem vyplňte formulář „Oznámení škodné události z úrazového pojištění“.

Postup vyplnění a zaslání je následující:

 • kompletně vyplnit příslušný formulář
 • číslo pojistné smlouvy je 1310000010
 • do kolonky „Doplňující poznámky“ na druhé straně formuláře je nutné uvést:
 • název organizace, případně evidenční číslo organizace
 • činnost, při které došlo k úrazu
 • jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka organizace
 • razítko organizace

K OŠU je nutné připojit potřebné doklady:

 • zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu (postačuje kopie dokumentu)
 • v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti
 • kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií
 • v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy
 • v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků

OŠU společně s požadovanými doklady naskenujte a zašlete na email: oznameni.udalosti@pvzp.cz

Případně můžete také vše zaslat poštou na adresu:
Pojišťovna VZP, a.s.,  Odbor likvidace pojistných událostí,
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

  V případě dotazů se obraťte na infolinku Pojišťovny VZP, a.s.: +420 233 006 311;

info@pvzp.cz

 

Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti

V případě hlášení škodné události z pojištění pracovní neschopnosti z důvodu úrazu vyplňte formulář „Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti“.

Postup vyplnění a zaslání je následující:

 • kompletně vyplnit příslušný formulář
 • číslo pojistné smlouvy je 1310000010
 • na volnou plochu pod text „Požadovaná dokumentace“ na druhé straně formuláře je nutné uvést: ◦název organizace, případně evidenční číslo organizace
 • činnost, při které došlo k pracovní neschopnosti
 • jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka organizace
 • razítko organizace
 • k OŠU je nutné připojit potřebné doklady ◦zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu
 • doklad o pracovní neschopnosti
 • kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií
 • v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy

OŠU společně s požadovanými doklady naskenujte a zašlete na email: oznameni.udalosti@pvzp.cz

Případně můžete také vše zaslat poštou na adresu: Pojišťovna VZP, a.s.,  Odbor likvidace pojistných událostí, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

V případě dotazů se obraťte na infolinku Pojišťovny VZP, a.s.: +420 233 006 311; info@pvzp.cz

Formulář Ohlášení škodné události k úrazovému pojištění ke stažení zde.
Formulář Ohlášení škodné události k pracovní neschopnosti ke stažení zde.