Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE

Pojistné podmínky

Oznámení škodné události

Ostatní

V případě elektronické komunikace s Pojišťovnou VZP, a.s., je maximální povolená velikost příloh v emailu 15MB. V případě větších příloh je nutné obsah zasílané dokumentace rozdělit do více emailů. Při překročení maximální velikosti příloh nebude email doručen.