Pojišťovna VZP navýšila základní kapitál na 291 milionů korun

Pojišťovna VZP, a.s. pokračuje ve své růstové strategii navyšováním základního kapitálu i v roce 2016. Na valné hromadě došlo dne 18. dubna 2016 k odsouhlasení navýšení základního kapitálu Pojišťovny z 284 na 291 milionů korun českých. Pojišťovna VZP, a.s. současně oznámila, že za rok 2015 její poměr vlastních zdrojů k solventnostnímu  kapitálu činí 212%, tzn.  je tedy dostatečně solventní a více jak dvojnásobně převyšuje kapitálový požadavek stanovený Solvency II.

„Navyšováním základního kapitálu posilujeme Pojišťovnu s ohledem na Solvency II a novou žádost na ČNB o rozšíření licenčního rámce. Nejen kapitálově, ale i obratově se ji snažíme posouvat do kategorie středně velkých pojišťoven,“ vysvětlil Robert Kareš, výkonný ředitel Pojišťovny VZP, a.s..

Pojišťovna VZP, a.s. také obnovila placení dividend své mateřské společnosti Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, které od svého vzniku v roce 2004 vyplatila více než 122 milionů korun českých na dividendách a v provizích za prodej pojištění dalších 176 milionů korun českých. Celkem tak svojí činností přispěla VZP ČR sumou 298 milionů korun.

Pojišťovna VZP, a.s. se bude i v letošním roce soustředit na strategii růstu. Počítá s opětovným navyšováním základního kapitálu, růstem předepsaného pojistného  a s růstem zisku ve výši 10%. Současně ale dojde i k výplatě dividend.