Fénix získal stovky tisíc pro nemocnice. Děkujeme!

Každá z patnácti nemocnic, které se loni na jaře zapojily do projektu Měsíc Fénixe, obdržela 20 000 korun. Veřejná sbírka, díky které se podařilo získat celkem 301 648 korun, byla součástí celorepublikové kampaně Pojišťovny VZP, a. s. (PVZP). Dárci z řad veřejnosti a firem přispívali na speciálně zřízený účet veřejné sbírky. „Naše pojišťovna cítí povinnost pomoci těm, kteří již bohužel rakovinou onemocněli, a proto již nemohou využít pojištění dopadů závažných onemocnění, které nabízí právě naše pojištění Fénix,“ uvedla Ing. Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva Pojišťovny VZP, a. s., která se dlouhodobě chová společensky odpovědně. Zapojené nemocnice využijí získané prostředky na zlepšení chodu vlastních onkologických oddělení.

Každý třetí obyvatel České republiky v průběhu svého života onemocní rakovinou, která je u nás čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí. V počtu onkologicky nemocných zaujímáme přední místa v Evropě, v četnosti výskytu rakoviny tlustého střeva dlouhodobě obsazujeme dokonce 1. místo. Cílem zdravotního pojištění Fénix je zmírnění negativního dopadu vážného onemocnění na ekonomickou situaci pojištěného. Více informací najdete na www.pojistenifenix.cz.

Nemocnice, které se zapojily do akce Měsíc Fénixe:
Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Krajská nemocnice Liberec, a.s., Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Nemocnice Hranice, a.s., Nemocnice Jihlava, Nemocnice Na Bulovce, Nemocnice Pardubického kraje, Nemocnice Slaný, Nemocnice Strakonice, a.s., Thomayerova nemocnice, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Nemocnice Písek.