Kam zasílat vyúčtování poskytnuté zdravotní péče

Veškeré doklady (související s pojištěním,
které nabízí Pojišťovna VZP, a.s.) předkládané
k proplacení Vámi poskytnuté zdravotní péče
(vyúčtování, faktury, diskety, zprávy apod.)
a veškerou další korespondenci zasílejte
výhradně na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8