Úrazové pojištění Nadační fond Ze srdce PVZP
ze srdce PVZP

Nadační fond Ze srdce PVZP jako zastřešení CSR aktivit PVZP

PVZP se jako instituce věnuje společensky odpovědným aktivitám dlouhodobě. Razí myšlenku, že je potřeba do společnosti vracet důvěru, kterou do Pojišťovny vkládají její klienti. Tuto důvěru PVZP do společnosti vrací právě tím, že pomáhá.

 

Sponzoring a společenská odpovědnost
Úrazové pojištění Nadační fond Ze srdce PVZP

Vznik nadačního fondu

Iniciativa PVZP Oživíme Česko vznikla na začátku covidové pandemie jako pomoc české ekonomice prostřednictvím podpory českých podnikatelů, firem, kultury a sportu. Autorkou iniciativy je Ing. Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva PVZP, která stojí za velkou spoustou dobročinných a společensky odpovědných projektů. Ing. Trsková nejprve přišla s nápadem vytvořit iniciativu Oživíme Česko, později s myšlenkou charitativních běhů a nakonec i se vznikem nadačního fondu. Jak plynul čas, tak se iniciativa Oživíme Česko začala postupně zabývat čím dál tím větším množstvím společensky odpovědných projektů, které bylo potřeba vyčlenit a dát jim vlastní označení a zastřešení, a proto vznikl Nadační fond Ze srdce PVZP.

 

Úrazové pojištění Nadační fond Ze srdce PVZP

NF Ze Srdce PVZP

Skrze NF Ze Srdce PVZP Pojišťovna podporuje originální soutěže, odpolední programy a různé projekty nejen pro děti a seniory. V multifunkčním Sále Lazarská přímo v sídle PVZP se každý měsíc konají koncerty nebo programy pro seniory a několikrát za týden cvičení pro děti a seniory zdarma. PVZP pros

Úrazové pojištění Nadační fond Ze srdce PVZP

Sponzoring

Mimo celou řadu společensky odpovědných a prospěšných aktivit PVZP dlouhodobě sponzoruje mnoho sportovních a kulturních organizací i jednotlivců.

Úrazové pojištění Nadační fond Ze srdce PVZP

PVZP FénixRun

Jedním z nejvýznamnějších projektů, na nichž NF Ze srdce PVZP participuje, jsou charitativní běhy PVZP FénixRun, které PVZP přímo organizuje. Série běhů PVZP FénixRun se v roce 2022 spojila s běžeckým seriálem Běhej lesy. Výtěžek ze startovného a dobrovolných příspěvků je plně přerozdělen mezi devítku neziskových organizací, které se dlouhodobě věnují handicapovaným, lidem po vážných úrazech nebo předčasně narozeným dětem. Původně byly běhy PVZP FénixRun kvůli covidu pouze virtuální, ale PVZP chtěla myšlenku pomoci sportem dostat do reálného prostředí, oslovit co nejvíce lidí a pomoci tak co nejvyšším finančním příspěvkem. Prostřednictvím běhů tak vytvořila ideální kombinaci sportu a charity. V roce 2021 se díky virtuální charitativním běhům PVZP FénixRun podařilo vybrat na pomoc potřebným téměř 800 000 korun. 

Úrazové pojištění Nadační fond Ze srdce PVZP

Užitečné odkazy

Transparentní účet NF Ze srdce PVZP: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-3590230247

Webové stránky PVZP FénixRun: www.fenix.run.cz

Facebook PVZP: www.facebook.com/pojistovnavzp

Iniciativa Oživíme Česko: www.ozivimecesko.cz

Multifunkční sál Lazarská: www.sallazarska.cz