Pojištění závažných onemocnění - FÉNIX

 
Pojištěná osoba
  Datum narození pojištěného      

Navržená pojistná doba
  Počátek pojištění   
v
 
Výstupní věk    
Frekvence splátek pojistného
  
   
Konec pojištění       

  Pojistné období - roční.
Pokud chcete připojistit dítě zdarma, kontaktujte prodejní místo PVZP a.s.

Nabídka pojistné smlouvy je platná 1 měsíc od jejího vytvoření. Pojistná smlouva je uzavřena připsáním pojistného na účet pojišťovny.

Pokud nedojde k připsání pojistného na účet pojišťovny před koncem platnosti nabídky pojistné smlouvy, nabídka automaticky zaniká a smluvní vztah nevzniká.
 

Výběr parametrů pojištění

  Pojištění onkologických onemocnění
  Pojistná částka
  Typ pojištění       

 

Výše pojistného dle zvolené splátky

  Splátka pojistného        0 Kč