Pojištění závažných onemocnění - FÉNIX

 
Pojištěná osoba
  Datum narození pojištěného      

Navržená pojistná doba
  Počátek pojištění   
v
 
Pojistné období
  
   
Konec pojištění       

  Nabídka pojistné smlouvy je platná 1 měsíc od jejího vytvoření. Pojistná smlouva je uzavřena připsáním pojistného na účet pojišťovny.

Pokud nedojde k připsání pojistného na účet pojišťovny před koncem platnosti nabídky pojistné smlouvy, nabídka automaticky zaniká a smluvní vztah nevzniká.
 

Výběr parametrů pojištění

  Pojistná částka       
  Typ pojištění       

Výše pojistného za pojistné období

  Běžné pojistné        0 Kč