Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus on-line

 
Pojištěná osoba
  Datum narození pojištěného      

Navržená pojistná doba
  Počátek pojištění   
v
 
Počet měsíců   
 
Konec pojištění       

  Nabídka pojistné smlouvy je platná 1 měsíc od jejího vytvoření. Pojistná smlouva je uzavřena připsáním pojistného na účet pojišťovny.

Pokud nedojde k připsání pojistného na účet pojišťovny před koncem platnosti nabídky pojistné smlouvy, nabídka automaticky zaniká a smluvní vztah nevzniká.
 

Výše pojistného

  Pojistné        (USD / EUR)

Připojištění
 
 
 

  Informace o možnosti sjednání pojištění typu Novorozenec (tj. zdravotní pojištění, které se vztahuje i na novorozence pojištěné matky) obdržíte na obchodních místech PVZP, a.s., a VZP ČR, případně u dalších obchodních partnerů PVZP.