Patron

 
Pojištěná osoba
  Datum narození pojištěného      

Navržená pojistná doba
  Počátek pojištění   
v
 
Frekvence placení
  
   
Konec pojištění       

  Nabídka pojistné smlouvy je platná 1 měsíc od jejího vytvoření. Pojistná smlouva je uzavřena připsáním pojistného na účet pojišťovny.

Pokud nedojde k připsání pojistného na účet pojišťovny před koncem platnosti nabídky pojistné smlouvy, nabídka automaticky zaniká a smluvní vztah nevzniká.
 

Výše pojistného

  Pojistné        0 Kč

Pojištění
 
  
 • Pojistná částka
 • Kč / den
    
 • Spoluúčast (karenční doba)
 • dní
   
   
    
 • Pojistná částka
 • Kč / den