Základní zdravotní pojištění cizinců on-line

 
Pojištěná osoba
  Datum narození pojištěného     

Navržená pojistná doba
  Počátek pojištění  
v
 
Konec pojištění  
v
   Počet pojištěných dnů:   0
 
Pro pojištění kratší 30 dnů lze volit konec pojištění po jednotlivých dnech.
Pro pojištění delší než 30 dnů je automaticky zvolena délka pojištění v násobcích měsíce a konec pojištění je upraven na nejbližší konec následujícího měsíce.


Nabídka pojistné smlouvy je platná 1 měsíc od jejího vytvoření. Pojistná smlouva je uzavřena připsáním pojistného na účet pojišťovny.

Pokud nedojde k připsání pojistného na účet pojišťovny před koncem platnosti nabídky pojistné smlouvy, nabídka automaticky zaniká a smluvní vztah nevzniká.
 

Výše pojistného

  Pojistné       (USD / EUR)

Druh cesty
 

Sportovní připojištění
 

Výše limitu
 
Navýšení limitu není možné pro připojištění na "Sportovní soutěže" a nebo "Nebezpečné sporty" 
 
Územní platnost
 
Volba územní platnosti "ČR a tranzitní země" je možná pouze u pojištění kratších 30 dnů