Informace o společnosti — RU

Informace o společnosti — RU

Основные данные

Деловая фирма:

Pojišťovna VZP, a. s.

Главное управление:

Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1

Идентификационный номер:

27116913

Учреждение компании и регистрация в торговом реестре:

Запись в торговом реестре сделана 16 января 2004 г. в Муниципальном суде в Праге, раздел B, дело 9100.


Předmět podnikání

 

 • pojišťovací činnost podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
  (dále jen „zákon o pojišťovnictví“), a to v rozsahu pojistných odvětví neživotních pojištění
  uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví pod body 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 písm. a),
  b), c), 13 písm. a), c) d), 14 písm. a), c) d), 15 písm. a), d), 16 písm. a), b), d), e), h),
  j), 17 a 18
 • činnosti související s pojišťovací činností, a to:
  • zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností podle zákona
   o pojišťovnictví,
  • poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o
   pojišťovnictví,
  • šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o
   pojišťovnictví,
  • činnost vzdělávací v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb.
  • zajišťovací činnost pro neživotní zajištění

Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva.


Způsob vyřizování stížností

 

Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu sídla pojistitele a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojistitel nedohodnou jinak. Uvedené osoby mají zároveň právo obrátit se se stížností na Českou národní banku, Na Příkopě 28, Praha 1, zelená linka 800 160 170, email: info@cnb.cz.

Spotřebitel má právo se za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; https://adr.coi.cz/cs, nebo na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., Karolinská 661/4, 180 00 Praha 8, IČO: 07462425, tel.: +(420) 602 273 096, email: kancelar@ombudsmancap.cz, www.ombudsmancap.cz.

V případě pojistných smluv uzavřených online mají spotřebitelé možnost využít platformu pro řešení sporů on-line dostupnou na internetové adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr/.


Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami

 

Český jazyk


Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami

 

Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky.