Pád z kola

Pád z kola

Úrazové pojištění pro dospělé

Finanční kompenzace za zdravotní újmu způsobenou úrazem a dorovnání příjmu pro zachování obvyklé životní úrovně pojištěného. Úrazové pojištění si mohou sjednat prostřednictvím svých rodičů nebo zákonných zástupců děti ve věku 0–15 let, tzv. pojištění Medvídek, a osoby ve věku 16–70 let s platností pojištění až do 85 let!