Úvod Tiskové zprávy Lékařská poradna zdarma pro klienty PVZP se sjednaným zdravotním pojištěním cizinců

Lékařská poradna zdarma pro klienty PVZP se sjednaným zdravotním pojištěním cizinců

Lékařská poradna zdarma pro klienty PVZP se sjednaným zdravotním pojištěním cizinců

Pojišťovna VZP, a. s., (PVZP) spustila pro všechny klienty se sjednaným zdravotním
pojištěním cizinců online lékařskou poradnu. Poradna poskytuje klientům služby zdarma,
a to v českém a anglickém jazyce.

PVZP kontinuálně usiluje o to, aby cizincům v ČR byla poskytována maximální možná úroveň zdravotní péče, ale také, aby české zdravotnictví představovalo pro cizince naprosto komfortní a bezpečné prostředí.

KZPC EXCLUSIVE prakticky plnohodnotně nahrazuje veřejné zdravotní pojištění. Pojištěnci mohou mít naprostou jistotu, že jim bude poskytnuta péče ve stejném standardu, na jaký je zvyklý český občan.

„Cizinci často chtějí pojištění KZPC ve variantě EXCLUSIVE, ale nakonec velmi často zvolí levnější variantu, která sice není plnohodnotnou náhradou za veřejné zdravotní pojištění. Proto jsme, jednoduše řečeno, toto pojištění zlevnili, aby bylo dostupnější pro co nejvíce lidí. Věřím, že trend přechodu z levnějších variant pojištění na KZPC EXCLUSIVE povede obecně k vyšší spokojenosti na všech stranách. Věřím, že kromě spokojených a mnohem klidnějších pacientů i zdravotnických zařízení toto opatření pomůže k minimalizaci administrativní náročnosti, ke zrychlení procesu likvidace pojistných událostí a v konečném důsledku ke kultivaci trhu s pojištěním cizinců,“ vysvětluje Ing. Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva PZVP.

Díky tomu, že KZPC EXCLUSIVE rovná se veřejné zdravotní pojištění českých občanů, umožňuje snadnou orientaci jak zdravotnickým zařízením, tak samotným pojištěncům. Obě strany, pacient i zdravotnické zařízení, se mohou spolehnout, že péče bude plně hrazena pojišťovnou, a to až do výše sjednaného limitu pojistného plnění. Obě strany jsou tak zbaveny administrativní zátěže i stresu z obav, že za lékařskou péči pojišťovna neuhradí nebo že za ni bude muset pacient doplácet. Tento jednoduchý princip vede ke zvýšení ochoty zdravotnických zařízení přijímat pacienty-cizince.

 

Důležité odkazy

všechny druhy zdravotního pojištění cizinců od PVZP https://bit.ly/31y92OI
zdravotní pojištění cizinců v balíčku EXCLUSIVE https://bit.ly/3G0cOPE