Jsme Pojišťovna VZP, a.s., dceřiná společnost VZP ČR
Chráníme to nejcennější.

Reference — RU

Reference - RU

PVZP je největším retailovým prodejcem cestovního pojištění a jedničkouna trhu v oblasti zdravotního pojištění cizinců. Poskytuje pojištění

zdravotních rizik (úraz, pojištění nemocenských dávek, pojištění v případě závažných onemocnění a další). Má bohaté zkušenosti v oblasti pojištění

majetku a odpovědnosti občanů i podnikatelů včetně profesní odpovědnosti lékařů, farmaceutů a zdravotnických zařízení. Jediným akcionářem PVZP je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP ČR).