Tuyên bố của Hãng bảo hiểm VZP, a.s., về bảo hiểm y tế của người nước ngoài liên quan đến dịch coronavirus (COVID-19) tại Cộng hòa Séc


Đừng mạo hiểm với bảo hiểm giá rẻ. Hãy dùng bảo hiểm sức khỏe dành cho người nước ngoài của pvzp