Báo sự kiện bảo hiểm

Trong trường hợp, xảy ra sự kiện thiệt hại có bảo hiểm, cần thiết báo cáo sự kiện bảo hiểm cho Hãng bảo hiểm bằng cách điền vào mẫu đơn và giấy tờ cần thiết. Điều này có thể được thực hiện đơn giản và bằng nhiều cách:

  • Tại mỗi điểm bán bảo hiểm
  • bằng hình thức quyét sken mẫu đã điền cùng những giấy tờ cần thiết gửi vào địa chỉ hòm thư điện tử: oznameni.udalosti@pvzp.cz
  • gửi đảm bảo đến địa chỉ trụ sở của Công ty Bảo hiểm VZP, a. s, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -Karlin, bộ phận giải quyết hậu quả thiệt hại của những sự vụ có bảo hiểm

Trong trường hợp thông tin liên lạc bằng điện tử với Công ty Bảo hiểm VZP, a. S., tối đa cho phép kích thước của file đính kèm email là 15 MB.
Trong trường hợp với file đính kèm lớn hơn phải được gửi chia thành nhiều. Đối với mỗi sự kiện có bảo hiểm điền vào một mẫu ” Ohlášení škodní události – Thông báo về sự kiện thiệt hại có bảo hiểm”. Điền vào tất cả các ô. Đừng quên điền theo vào mẫu thông tin về cách
gửi tiền đền bù (chuyển bưu điện hoặc gửi qua ngân hàng). Bồi thường bảo hiểm chỉ được gửi trong bằng korun Séc.

Những tài liệu cần thiết

Bản gốc xác nhận thanh toán điều trị y tế, trong trường hợp, có hóa đơn thanh toán, vậy thì phải là hóa đơn gốc

  • hóa đơn do bác sĩ hoặc do cửa hàng thuốc trên cơ sở của đơn thuốc do bác sĩ (nhận thanh toán gốc) ghi rõ số và đối tượng thanh toán vì cái gì
  • hóa đơn mua thuốc và thiết bị y tế (nạng, kính, băng, vv…) luôn cần phải nộp đơn thuốc (có thể là bản sao) cấp vào tên của người được bảo hiểm, có ghi ngày cấp, số lượng và chữ ký
  • Báo cáo y tế, kết quả kiểm tra, v.v ..

Làm thế nào để giải quyết những thiệt hại

  • Dựa trên các tài liệu đã đệ trình về sự vụ thiệt hại có bảo hiểm đã điều tra. Kết quả sẽ được thông báo. Chúng tôi khuyên bạn nên đưa ra mọi tài liệu về sự vụ Thiệt hại yêu cầu bồi thường, những cái mà trong quá trình giải quyết sự vụ mà bạn đã nhận được.
  • Kể từ ngày xác định trên Thông báo về sự kiện thiệt hại có bảo hiểm, đó là kể từ ngày nhận được văn bản sẽ bắt đầu giai đoạn giải quyết ba tháng theo luật định là 3 tháng.
  • Hưởng thanh toán bồi thường bảo hiểm sẽ hết hạn chậm nhất không quá 4 năm sau khi xảy ra sự kiện có bảo hiểm

Mẫu đơn báo cáo về sự kiện có bảo hiểm có thể kéo từ trên mạng