Bảo hiểm y tế cơ bản cho người nước ngoài

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc

Bảo hiểm y tế giành cho người nước ngoài với sự đền bù tốt nhất và bao trùm sự cố nhất cho noc người trên thị trường của Hãng bảo hiểm y tế VZP, a. s.
 • Bảo hiểm toàn diện cho người nước ngoài để bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách đảm bảo chất lượng trợ giúp y tế và dịch vụ

 • Bảo hiểm phản ánh đầy đủ các quy định hiện hành đối với lưu trú người nước ngoài tại Cộng hòa Séc và được chấp nhận bởi Chính sách di cư tị nạn của Bộ nội vụ.

Hợp đồng bảo hiểm được ký kết bằng việc
ghi phí bảo hiểm trả vào tài khoản của Hãng bảo hiểm

Thanh toán bằng thẻ hoặc chuyển khoản ngân hàng,,
bảo hiểm của bạn trong một vài phút

Việc bảo hiểm bao gồm?

 • Hoàn trả việc điều trị cần thiết, cấp bách và nhập viện trong tất cả các cơ sở y tế tại Cộng hòa Séc ở chừng mực cần thiết
 • Hỗ trợ liên tục do một công ty có uy tín AXA Assistance
 • Có thể thỏa thuận đóng bảo hiểm 1 ngày cho đến 36 tháng
 • Dùng cho tất cả các lứa tuổi
 • Mức đền bù cho một sự vụ có bảo hiểm từ 1,8 triệu Cho đến 3 triệu Korun Séc
 • Có tác dụng trên đất nước CH Séc và trên cả toàn địa phận các nước trong

Bảo hiểm bao gồm những cái gì?

 • Là một phần chi trả cần thiết cho việc xem xét để xác định chẩn đoán các thủ tục y tế, điều trị và nằm viện cần thiết, bao gồm cả việc chăm sóc cấp tính nha khoa, thuốc điều trị ngoại trú theo quy định và việc hồi hương đến đất nước xuất xứ cuối cùng
 • Có khả năng có thể bảo hiểm thêm những thi đấu thể thao, những nguy hiểm hay những hoạt động thể thao đặc biệt

Thỏa thuận làm bảo hiểm cho người nước ngoài như thế nào?

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài có thể thỏa thuận trên mạng online hoặc có thể trên các cơ quan đại diện của Hãng bảo hiểm Pojišťovny VZP, a. s., và VZP ČR.

Bạn muốn được giá rẻ?

Giá rẻ đối với:
 • Sinh viên
 • Các cháu nhỏ, con của những người đang có bảo hiểm
 • Nhóm người

Thường hay quan tâm

Tại đây bạn sẽ tìm thấy các câu hỏi và trả lời

Tôi sẽ phải tiến hành như thế nào, khi cần đi bác sĩ?
Hãy liên hệ với dịch vụ trợ giúp AXA Assistance và tiến hành theo chỉ dẫn của họ . Dịch vụ hỗ trợ có sẵn liên tục trong suốt 24 tiếng, nói bằng tất cả các ngôn ngữ cơ bản trên thế giới, có sẵn danh sách hiện tại của các bác sĩ và cơ sở y tế tương ứng có hợp đồng với chúng tôi,. có thể cung cấp thanh toán bảo lãnh cho các cơ sở y tế và tương tự. Liên hệ với dịch vụ hỗ trợ có thể tìm thấy được trên thẻ của người được bảo hiểm
Từ bảo hiểm cho người nước ngoài có được chi trả tiền thuốc trực tiếp cho người khách hay không?
Khách có bảo hiểm tự thanh toán tiền mua thuốc trong hiệu thuốc và sau đó có thể yêu cầu Hãng bảo hiểm trả lại số tiền đã thanh toán, chỉ có thể thực hiện việc này khi số tiền đó vượt quá 100 Korun Séc.
Việc bảo hiểm y tế cho người nước ngoài có thể bao gồm đối với cả những hoạt động thể thao tích cực hay không?
Phụ thuộc vào dạng bảo hiểm thỏa thuận và loại hình hoạt động thể thao. Ở những sản phẩm của bảo hiểm Cơ bản có thể bảo hiểm thêm những hoạt động thể thao nguy hiểm.
Tôi tìm thấy một sai lầm trong hợp đồng bảo hiểm, tôi nên làm những gì?
Trong trường hợp này, xin hãy tìm đến văn phòng lo lắng cho các khách hàng của Hãng bảo hiểm Pojišťovny VZP, a. s., số điện thoại 233 006 311 hoặc là e-mailem trên trang info@pvzp.cz .
Với nhiều câu hỏi khác nhau »