Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng EXCLUSIVE

Phí bảo hiểm cho cư trú dài hạn của người nước ngoài tại ČR

 • Sản phẩm cao cấp của PVZP thiết kế cho người nước ngoài là đối tượng cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc và mong đợi những tiêu chuẩn bình thường của dịch vụ y tế và dịch vụ trợ giúp. Đây là bảo hiểm y tế thương mại đầu tiên cho người nước ngoài, trong đó có phạm vi hoàn toàn phù hợp với bảo hiểm sức khỏe công cộng tại Cộng hòa Séc. Trái ngược với những sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cộng đồng cũng được mở rộng đến các dịch vụ hữu ích khác. EXCLUSIVE được thiết kế cho tất cả người nước ngoài ở mọi lứa tuổi, những người muốn được đảm bảo có một sự chăm sóc sức khỏe chất lượng thực sự tốt tại Cộng hòa Séc được

Hợp đồng bảo hiểm được ký kết bằng việc
ghi phí bảo hiểm trả vào tài khoản của Hãng bảo hiểm

Thanh toán bằng thẻ hoặc chuyển khoản ngân hàng,
bảo hiểm của bạn trong một vài phút

Việc bảo hiểm bao gồm?

 • Bảo hiểm y tế thương mại đầu tiên cho người nước ngoài, nó có phạm vi hoàn toàn phù hợp như với bảo hiểm sức khỏe công cộng của Cộng hòa Séc
 • Sản phẩm này cũng được mở rộng thêm các dịch vụ hữu ích khác (dịch vụ trợ giúp, lo hồi hương, chuyển hài cốt, không nộp lệ phí quy định)
 • Không giống như bảo hiểm y tế thương mại khác là không có bất kỳ loại trừ gì
 • Có hỗ trợ liên tục của công ty hỗ trợ AXA nổi tiếng
 • Đối với tất cả người nước ngoài ở mọi lứa tuổi những người thực sự muốn có được bảo đảm một chăm sóc sức khỏe chất lượng thực sự tốt tại Cộng hòa Séc
 • Giới hạn bồi thường là tự chọn 2,5 triệu hoặc 4,5 triệu hoặc 6,5 triệu korun Séc cho một sự kiện có bảo hiểm
 • Bảo hiểm đầy đủ phù hợp với pháp luật hiện hành đối với cư trú của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc và được chấp nhận bởi cơ quan tỵ nạn và di dân

Điều gì gồm có trong bảo hiểm?

 • Mức độ phù hợp như với bảo hiểm sức khỏe công cộng của Cộng hòa Séc, mà không có bất kỳ loại trừ
 • Bảo hiểm thể thao chuyên nghiệp là một phần của bảo hiểm
 • Khả năng bảo hiểm thêm của chi phí y tế trong lãnh thổ Schengen

Cách để thỏa thuận làm bảo hiểm y tế cho người nước ngoài?

Có thể thỏa thuận làm bảo hiểm y tế qua mạng online, hay ở các cơ sở văn pòng đại diện của Hãng bảo hiểm VZP, a. s., và VZP ČR.

Thông thường bạn quan tâm

Dưới đây là câu trả lời

Tôi nên làm gì nếu tôi cần phải đi bác sĩ?
Vui lòng liên hệ với dịch vụ hỗ trợ AXA của chúng tôi và làm theo hướng dẫn của họ. Dịch vụ hỗ trợ có sẵn sàng liên tục, nói chuyện bằng tất cả các ngôn ngữ cơ bản trên thế giới, có danh sách hiện tại của các bác sĩ và cơ sở y tế hợp đồng của chúng tôi, tương ứng có thể cung cấp cho thanh toán bảo lãnh cở các cơ sở y tế và tương tự. Liên hệ với dịch vụ hỗ trợ có thể tìm thấy trên thẻ của người có bảo hiểm.
Tôi có thể đến bất kỳ bác sĩ hoặc cơ sở y tế không?
Khách hàng nên đến bác sĩ và các cơ sở y tế có hợp đồng của chúng tôi, nếu không phải là dịch vụ chăm sóc cấp tốc.
Tôi đang mang thai, những gì tôi nên thỏa thuận làm bảo hiểm?
Nếu bạn đang mang thai, bạn nên thỏa thuận làm bảo hiểm y tế toàn diện PLUS hoặc bảo hiểm của người nước ngoài ĐẶC BIỆT- EXCLUSIVE loại Chuẩn + Sơ sinh. Trong loại hình bảo hiểm này không áp dụng đối với việc thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan đến mang thai và thời gian chờ đợi sinh con mà sẽ áp dụng loại Bình thường -Standart. Thêm vào đó bảo hiểm này còn được thanh toán cả chăm sóc cho trẻ sơ sinh sau khi sinh (từ khi sinh ra đến tối đa 3 tháng tuổi), tức là Chăm sóc sức khỏe ngay sau khi sinh mà không làm gián đoạn sự liên tục khi nằm bệnh viện.
Là bảo hiểm y tế của người nước ngoài trả tiền thuốc trực tiếp cho khách hàng?
Khách hàng tự trả tiền thuốc tại các hiệu thuốc và sau đó yêu cầu Hãng bảo hiểm hoàn trả cho họ, nếu mà khi thanh toán quá 100 Korun Séc.
Nó có áp dụng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài đối với các hoạt động thể thao không?
Nó phụ thuộc vào thoả thuận các loại hình bảo hiểm và loại hoạt động thể thao. Đối với sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm y tế cơ bản cho người nước ngoài, bạn có thể có bảo hiểm thêm cho các môn thể thao nguy hiểm. Đối với sản phẩm bảo hiểm y tế toàn diện cho người nước ngoài dạng PLUS các hoạt động thể thao là một phần của bảo hiểm này (trừ thể thao chuyên nghiệp, tuy nhiên có thể bảo hiểm bổ sung). **Đối với sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm y tế toàn diện ĐẶC BIỆT-EXCLUSIVE có bảo hiểm hoạt động thể thao kể cả thể thao chuyên nghiệp.
Có cung cấp bảo hiểm y tế cho người nước ngoài phù hợp với bảo hiểm sức khỏe công cộng tại Cộng hòa Séc hay không?
Sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm y tế toàn diện bảo hiểm y tế EXCLUSIVE của chúng tôi chất lượng được thiết kế dành cho người nước ngoài. Phạm vi của nó là phù hợp với bảo hiểm y tế công cộng. Bồi thường trong giới hạn cho mỗi sự kiện và có thể bổ sung bảo hiểm được cho bảo hiểm nhập viện và chi phí y tế bảo hiểm cho khu vực Schengen.
Tôi tìm thấy một sai lầm trong hợp đồng bảo hiểm, tôi nên làm những gì?
Trong trường hợp này, xin hãy tìm đến văn phòng lo lắng cho các khách hàng của Hãng bảo hiểm Pojišťovny VZP, a. s., số điện thoại 233 006 311 hoặc là e-mailem trên trang info@pvzp.cz.
Những câu hỏi thêm »