Các đại diện thương mại

Các đại diện thương mại

Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský kraj a Praha

Giám đốc khu vực

Dominika Šmídová

E-mail: dominika.smidova@pvzp.cz

ĐT.: +420 731 546 084

Quản lý kinh doanh

Jindřich Rác

E-mail: jindrich.rac@pvzp.cz

ĐT.: +420 739 541 782

Người quản lý tài khoản chính

Tomáš Petlach – Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj

E-mail: tomas.petlach@pvzp.cz

ĐT.: +420 605 197 819


Středočeský, Liberecký, Královehradecký, Pardubický kraj a Vysočina

Giám đốc khu vực

Dominika Šmídová

E-mail: dominika.smidova@pvzp.cz

ĐT.: +420 731 546 084


Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský kraj

Giám đốc khu vực

Lucie Urbanová

E-mail: lucie.urbanova@pvzp.cz

ĐT.: +420 739 541 778


Các nơi bán bảo hiểm của PVZP