Trang Chủ Câu hỏi thường gặp Có thể cần hợp đồng bằng tiếng Anh (cho Đại sứ quán v.v..) không?

Có thể cần hợp đồng bằng tiếng Anh (cho Đại sứ quán v.v..) không?

Có, chứng nhận bằng tiếng Anh chúng tôi có thể cấp trên cơ sở yêu cầu của người có bảo hiểm.