Trang Chủ Câu hỏi thường gặp Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc Là bảo hiểm y tế của người nước ngoài trả tiền thuốc trực tiếp cho khách hàng?

Là bảo hiểm y tế của người nước ngoài trả tiền thuốc trực tiếp cho khách hàng?

Khách hàng tự trả tiền thuốc tại các hiệu thuốc và sau đó yêu cầu Hãng bảo hiểm hoàn trả cho họ, nếu mà khi thanh toán quá 100 Korun Séc.