Trang Chủ Câu hỏi thường gặp Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc Tôi chuẩn bị đến Hãng bảo hiểm để thỏa thuận làm hợp đồng bảo hiểm cho (người đồng ghiệp, người quen, …) KZPC PLUS, tôi cần những gì?

Tôi chuẩn bị đến Hãng bảo hiểm để thỏa thuận làm hợp đồng bảo hiểm cho (người đồng ghiệp, người quen, …) KZPC PLUS, tôi cần những gì?

  • Nếu khách hàng không có mặt ở CH Séc, có thể thỏa thuận bảo hiểm y tế tổng hợp giành cho ngừơi nước ngoài hay cho người nào đó khác, đó là người có được bảo hiểm (đó là cá nhân, mà họ có ký kết hợp đồng bảo hểm và đã trả tiền làm bảo hiểm).
  • Để ký kết hợp đồng bảo hiểm người đó phải có giấy tờ tùy thân của cá nhân sẽ có đươc bảo hiểm: họ tên, ngày sinh, số hộ chiếu và địa chỉ người có bảo hiểm sẽ ở trên đất nước CH Séc . Khi ký kết hợp đồng bảo hiểm cần điền vào các câu hỏi của cá nhân sẽ có bảo hiểm.
  • Trong khi đại diện người có được bảo hiểm có thể điền vào các câu hỏi trong đơn đề nghị làm hợp đồng chỉ khi người ủy quyền đã đồng ý, khi họ ủy quyền làm việc này.