Trang Chủ Câu hỏi thường gặp Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc Tôi có thể đến bất kỳ Bác sĩ hay cơ sở y tế nào không?

Tôi có thể đến bất kỳ Bác sĩ hay cơ sở y tế nào không?

Khác hàng nên đến các Bác sĩ và các cơ sở tế có hợp đồng của chúng tôi, nếu nó không phải là việc cấp thiết.