Trang Chủ Câu hỏi thường gặp Tôi tìm thấy một sai lầm trong hợp đồng bảo hiểm, tôi nên làm những gì?

Tôi tìm thấy một sai lầm trong hợp đồng bảo hiểm, tôi nên làm những gì?

Trong trường hợp này xin hãy liên hệ với cơ sở dịch vụ cho khách hàng của Hãng bảo hiểm VZP, a. s. số điện thoại 233 006 311 hay là e-mail ở info@pvzp.cz .