Jablonec nad Nisou

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Mírové náměstí 17 (bývalý hotel Corso), 466 01 Jablonec nad Nisou
ĐT.: +420 731 546 822

 


Giờ mở cửa:

Thứ Hai 8 giờ sáng – 5 giờ chiều
TUE 8:00 sáng – 3:00 chiều
WED 8:00 sáng – 5:00 chiều
Thứ Sáu 8:00 sáng – 3:00 chiều
FRI 8:00 sáng – 2:00 chiều

Bạn có thể nhận thông tin về bảo hiểm y tế công cộng tại VZP CR infoline theo số 952 222 222. Bạn có thể nhận thông tin về các sản phẩm bảo hiểm thương mại tại các chi nhánh của Pojišťovna VZP a.s.