Litoměřice

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Lidická 5/54, 412 01 Litoměřice
ĐT.: +420 731 546 822

 


Giờ mở cửa:

Thứ Hai 8 giờ sáng – 5 giờ chiều
TUE 8:00 sáng – 3:00 chiều
WED 8:00 sáng – 5:00 chiều
Thứ Sáu 8:00 sáng – 3:00 chiều
FRI 8:00 sáng – 2:00 chiều

Bạn có thể nhận thông tin về bảo hiểm y tế công cộng tại VZP CR infoline theo số 952 222 222. Bạn có thể nhận thông tin về các sản phẩm bảo hiểm thương mại tại các chi nhánh của Pojišťovna VZP a.s.