Trang Chủ Tin tức Tuyên bố của Hãng bảo hiểm VZP, a.s., về bảo hiểm y tế của người nước ngoài liên quan đến dịch coronavirus (COVID-19) tại Cộng hòa Séc

Tuyên bố của Hãng bảo hiểm VZP, a.s., về bảo hiểm y tế của người nước ngoài liên quan đến dịch coronavirus (COVID-19) tại Cộng hòa Séc

Ngày 16.3.2020 do các câu hỏi của khách hàng nước ngoài liên quan đến tình hình dịch bệnh hiện nay, Hãng bảo hiểm VZP, a.s. (tiếp theo gọi là „Công ty bảo hiểm“) đưa ra lời tuyên bố cho khách hàng – người nước ngoài đã ký kết bảo hiểm y tế của người nước ngoài với công ty bảo hiểm của chúng tôi.

Khách hàng, đã ký kết bất kỳ sản phẩm bảo hiểm y tế của người nước ngoài nào (toàn diện hoặc cơ bản), chúng tôi muốn nói lời đảm bảo rằng, tất cả các sản phẩm bảo hiểm y tế của người nước ngoài nào nói trên sẽ sẽ được chi trả cho tất cả các dịch vụ chăm sóc y tế liên quan đến Koronavir, và đó là trong hơn 5.000 các cơ sở y tế có ký hợp đồng tại Cộng hòa Séc. Điều này đảm bảo khách hàng của chúng tôi sẵn sàng được chăm sóc y tế tối đa ở bất cứ đâu tại Cộng hòa Séc và trong bất kỳ lĩnh vực y tế nào. Chúng tôi cũng sẽ thanh toán cho các xét nghiệm COVID-19 theo đề nghị của bác sĩ hoặc trung tâm vệ sinh của bạn.

Hãng bảo hiểm VZP, a.s., là công ty dẫn đầu trên thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm y tế của người nước ngoài và công ty con của Hãng bảo hiểm công cộng VZP ČR, cùng đồng hành với khách hàng của mình ngay cả khi phần lớn dân số thế giới có nguy cơ mắc một loại bệnh virus mới. Để cải thiện chất lượng dịch vụ của khách hàng, công ty bảo hiểm của chúng tôi luôn luôn liên lạc trực tiếp với các cơ sở chăm sóc sức khỏe để cung cấp cho khách hàng sự chăm sóc tốt nhất và các dịch vụ rộng rãi nhất và dễ tiếp cận nhất.

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài cũng phù hợp với cả các công dân Séc đã làm việc lâu dài ở nước ngoài và buộc phải quay lại Cộng hòa Séc vì việc liên quan đến Koronavir và những người này đã không thuộc hệ thống bảo hiểm y tế công cộng.

 

Chúng tôi tin rằng, tình hình hiện tại sẽ sớm lắng xuống và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được!

 

Hãy liên hệ với chúng tôi:

Số điện thoại: 233 006 311

Email: info@pvzp.cz

Trang web: www.pvzp.cz