Tin tức

Tuyên bố của Hãng bảo hiểm VZP, a.s., về bảo hiểm y tế của người nước ngoài liên quan đến dịch coronavirus (COVID-19) tại Cộng hòa Séc

Ngày 16.3.2020 do các câu hỏi của khách hàng nước ngoài liên quan đến tình hình dịch bệnh hiện nay, Hãng bảo hiểm VZP, a.s. (tiếp theo gọi là „Công ty bảo hiểm“) đưa ra lời tuyên bố cho khách hàng – người nước ngoài đã ký kết bảo hiểm y tế của người nước ngoài với công

Các nơi bán bảo hiểm của PVZP