Thỏa thuận trực tuyến
Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc
PVZP0804 kategorie – cizinec1

Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng EXCLUSIVE

Phí bảo hiểm cho cư trú dài hạn của người nước ngoài tại ČR

Sản phẩm cao cấp của PVZP thiết kế cho người nước ngoài là đối tượng cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc và mong đợi những tiêu chuẩn bình thường của dịch vụ y tế và dịch vụ trợ giúp. Đây là bảo hiểm y tế thương mại đầu tiên cho người nước ngoài, trong đó có phạm vi hoàn toàn phù hợp với bảo hiểm sức khỏe công cộng tại Cộng hòa Séc. Trái ngược với những sản phẩm bảo hiểm sức khỏe cộng đồng cũng được mở rộng đến các dịch vụ hữu ích khác. EXCLUSIVE được thiết kế cho tất cả người nước ngoài ở mọi lứa tuổi, những người muốn được đảm bảo có một sự chăm sóc sức khỏe chất lượng thực sự tốt tại Cộng hòa Séc được

Lợi ích

Hợp đồng bảo hiểm được ký kết bằng việc ghi phí bảo hiểm trả vào tài khoản của Hãng bảo hiểm
Thanh toán bằng thẻ hoặc chuyển khoản ngân hàng, bảo hiểm của bạn trong một vài phút
Có hỗ trợ liên tục của công ty hỗ trợ AXA nổi tiếng
Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng EXCLUSIVE

Việc bảo hiểm bao gồm?

  • Bảo hiểm y tế thương mại đầu tiên cho người nước ngoài, nó có phạm vi hoàn toàn phù hợp như với bảo hiểm sức khỏe công cộng của Cộng hòa Séc
  • Sản phẩm này cũng được mở rộng thêm các dịch vụ hữu ích khác (dịch vụ trợ giúp, lo hồi hương, chuyển hài cốt, không nộp lệ phí quy định)
  • Không giống như bảo hiểm y tế thương mại khác là không có bất kỳ loại trừ gì
  • Có hỗ trợ liên tục của công ty hỗ trợ PVZP nổi tiếng
  • Đối với tất cả người nước ngoài ở mọi lứa tuổi những người thực sự muốn có được bảo đảm một chăm sóc sức khỏe chất lượng thực sự tốt tại Cộng hòa Séc
  • Giới hạn bồi thường là tự 10 triệu korun Séc cho một sự kiện có bảo hiểm
  • Bảo hiểm đầy đủ phù hợp với pháp luật hiện hành đối với cư trú của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc và được chấp nhận bởi cơ quan tỵ nạn và di dân

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng EXCLUSIVE

Điều gì gồm có trong bảo hiểm?

  • Mức độ phù hợp như với bảo hiểm sức khỏe công cộng của Cộng hòa Séc, mà không có bất kỳ loại trừ
  • Bảo hiểm thể thao chuyên nghiệp là một phần của bảo hiểm
  • Khả năng bảo hiểm thêm của chi phí y tế trong lãnh thổ Schengen

Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng EXCLUSIVE

Cách để thỏa thuận làm bảo hiểm y tế cho người nước ngoài?

Bạn có thể mua bảo hiểm y tế trực tuyến.

Bạn có thể thu xếp bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại các chi nhánh của Pojišťovna VZP, a. s.VZP ČR.Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Cộng hòa Séc Bảo hiểm y tế tổng hợp cho người nước ngoài dạng EXCLUSIVE

Phòng tư vấn sức khỏe trực tuyến

Nó có áp dụng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài đối với các hoạt động thể thao không?

Nó phụ thuộc vào thoả thuận các loại hình bảo hiểm và loại hoạt động thể thao. Đối với sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm y tế cơ bản cho người nước ngoài, bạn có thể có bảo hiểm thêm cho các môn thể thao nguy hiểm. Đối với sản phẩm bảo hiểm y tế
Đọc thêm

Là bảo hiểm y tế của người nước ngoài trả tiền thuốc trực tiếp cho khách hàng?

Khách hàng tự trả tiền thuốc tại các hiệu thuốc và sau đó yêu cầu Hãng bảo hiểm hoàn trả cho họ, nếu mà khi thanh toán quá 100 Korun Séc.
Đọc thêm

Tôi đang mang thai, những gì tôi nên thỏa thuận làm bảo hiểm?

Nếu bạn đang mang thai, bạn nên thỏa thuận làm bảo hiểm y tế toàn diện PLUS hoặc bảo hiểm của người nước ngoài ĐẶC BIỆT- EXCLUSIVE loại Chuẩn + Sơ sinh. Trong loại hình bảo hiểm này không áp dụng đối với việc thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan đến
Đọc thêm

Tôi có thể đến bất kỳ Bác sĩ hay cơ sở y tế nào không?

Khác hàng nên đến các Bác sĩ và các cơ sở tế có hợp đồng của chúng tôi, nếu nó không phải là việc cấp thiết.
Đọc thêm

Tôi sẽ phải làm gì khi muốn đến Bác sĩ?

Xin liên hệ với cơ quan AXA Assistance trợ giúp chúng tôi ,và thực hiện theo chỉ dẫn của họ. Dịc vụ hỗ trợ này làm việc nonstop, nói bằng tất cả các ngôn ngữ cơ bản của thế giới, có sẵn danh sách các bác sĩ và các cơ sở ý tế có hợp đồng với Hãng
Đọc thêm

Tôi chuẩn bị đến Hãng bảo hiểm để thỏa thuận làm hợp đồng bảo hiểm cho (người đồng ghiệp, người quen, …) KZPC PLUS, tôi cần những gì?

Nếu khách hàng không có mặt ở CH Séc, có thể thỏa thuận bảo hiểm y tế tổng hợp giành cho ngừơi nước ngoài hay cho người nào đó khác, đó là người có được bảo hiểm (đó là cá nhân, mà họ có ký kết hợp đồng bảo hểm và đã trả tiền làm bảo hiểm).
Đọc thêm

CHÚNG TÔI SẼ TƯ VẤN CHO BẠN BẢO HIỂM

Để lại cho chúng tôi một số liên lạc và chúng tôi sẽ lấy lại cho bạn.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Chúng tôi sẽ liên lạc ngay khi có thể.