Úrazové pojištění

Úrazové pojištění zajišťuje finanční ochranu v případě, že dojde nešťastnou náhodou k úrazu