Úvod Prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje kontakt na technického správce a prohlášení o přístupnosti tak, aby byly splněny podmínky připravované novely zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

Stránky umístěné na tomto novém serveru PVZP jsou vytvořeny s ohledem na přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly všechny důležité zásady přístupnosti podle metodik BFW, WCAG 1.0 a Best practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu připravené MICR pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Prezentace je vytvořena dle specifikace HTML 4 Transitional nebo HTML 5 (draft) a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah je kompletně oddělen od stylu pomocí CSS. Prezentaci je možné používat i na jiných výstupních zařízeních (mobilní telefony apod.).

Některé informace na tomto serveru jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z takových důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát XHTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.

V některých případech, a to zejména pokud je vyžadována z Vaší strany úprava dokumentu, je dokument zveřejněn ve formátu RTF. Takovýto soubor dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.

Ve velmi ojedinělých případech (a my se takovým případům snažíme vyhýbat), je dokument zveřejněn v některém z formátů rodiny aplikací Microsoft Office. Toto jsou především dokumenty s příponou DOC, XLS, nebo PPT. Takovéto dokumenty jsou na tomto serveru publikovány pouze v případě, že obsahují formátování, které neumožňuje jejich převod do formátů jiných (PDF, RTF), nebo v případě, že vlastník těchto dokumentů výslovně zakázal jakoukoli jejich manipulaci či konverzi. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač.

Pokud přiložený soubor zabírá moc místa, nebo je souborů větší počet, zabralo by Vám jejich stažení příliš mnoho času. Proto jsme pro Vás některé soubory upravili kompresním programem do formátu ZIP a zmenšili tak jejich velikost. Před otevřením takového souboru je třeba nejprve soubor „rozbalit“. Na internetu je k dispozici mnoho zdarma dostupných programů, které můžete k rozbalení ZIP souboru použít. S největší pravděpodobností ale již budete mít na svém počítači podobný program nainstalovaný, nebo dokonce takovouto možnost nabízí přímo Váš operační systém.
Kontakt na správce webu

Vaše případné náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek můžete zaslat na adresu technického správce serveru – webmaster@pvzp.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace.