Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Pojištění odpovědnosti občanů

Pro život bez zbytečných starostí

Pojištění běžné občanské odpovědnosti vás chrání v případě, že někomu způsobíte škodu na zdraví, věcech či zvířeti při běžných činnostech ve svém občanském životě. Za tuto škodu jste plně odpovědní, i když ji nezpůsobíte úmyslně. Podle Občanského zákoníku navíc plně odpovídáte i za „nehody“ svých dětí nebo domácích mazlíčků. Buďte pojištěni proti všem rizikům, která jsou součástí všedních dní každého člověka.

Výhody pojištění

Elektronická komunikace
Pojistná ochrana až do limitu 25 mil. Kč
Sleva pro pojištěnce VZP, kterou obdržíte na obchodních místech PVZP
Pojištění majetku a odpovědnosti občanů Pojištění odpovědnosti občanů

Na co se vztahuje pojištění odpovědnosti občanů?

Na újmy vyplývající z běžné občanské činnosti

 • na území celé Evropy nebo celého světa
 • všech členů rodiny ve společné domácnosti
 • na újmy způsobené z provozu domácnosti (např. vytopení sousedů)
 • na zničení vybavení pronajatého bytu požárem, kouřem, výbuchem, vodou
 • na újmu vzniklou i při rekreačním sportu
 • újmu vzniklou i při použití rekreačního plavidla či dronu, kola, koloběžky, elektrokola

 

Na újmy vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti (sjednává se volitelně)

 • na újmu vyplývající z vlastnictví všech nemovitostí na území ČR ve vlastnictví pojištěného (byty, chalupy, rodinné domy)
 • na odpovědnost pojištěného jako pronajímatele nemovitosti
 • lze sjednat zdarma ve shodném limitu, jaký je sjednán u pojištění odpovědnosti z běžné občanské činnosti

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů Pojištění odpovědnosti občanů

Co za vás uhradíme?

Újmu na zdraví člověka

 • bolestné, ztížení společenského uplatnění
 • duševní útrapy blízkých osob v případě usmrcení či vážného ublížení na zdraví
 • následné finanční škody (ztráta výdělku, ušlý zisk, náklady na léčení apod.)

Újmu na věcech movitých i nemovitých

 • škody na věci způsobené poškozením, znehodnocením nebo zničením
 • následné finanční škody (ušlý zisk, likvidace pojištěné věci apod.)

Újmu na živém zvířeti

 • usmrcení, ztráta, zranění zvířete
 • následné finanční škody (např. ušlý zisk)

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů Pojištění odpovědnosti občanů

Výhody pojištění

Elektronická komunikace

 • všechno společně vyřešíme přes e-mail

Vysoká pojistná ochrana

 • pro celou rodinu
 • až do limitu 50 mil. Kč

PLUS možnost volby

 • spoluúčasti
 • limitu pojistného plnění

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů Pojištění odpovědnosti občanů

Jak sjednat pojištění běžné občanské odpovědnosti?

Pojištění běžné občanské odpovědnosti lze sjednat na obchodních místech Pojišťovny VZP, a. s., a u vybraných zprostředkovatelů nebo prostřednictvím e-mailu

Ostražitý pes

Svého psa – fenu mám tak moc rád, že bych jí snesl i modré z nebe. Ona mě taky. A  v tom je právě ten problém. Miluje mě až moc. Když je u mě někdo moc blízko, je ostražitá. Jednou na grilování do mě kamarádka omylem šťouchla kabelkou. Pes okamžitě zareagoval, čapnul kabelku a mrskal s ní ze strany na stranu, až ji dost potrhal. Kabelka nebyla levná, ještě že jsem to mohl kamarádce odškodnit ze své pojistky.

Matěj, 39 let


Pojištění majetku a odpovědnosti občanů Pojištění odpovědnosti občanů

Chcete slevu?

Získejte zdarma základní limit u odpovědnosti z vlastnictví, pokud je sjednáno pojištění odpovědnosti z běžné občanské činnosti a další výhody.


PORADÍME VÁM S POJIŠTĚNÍM

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Ozveme se, co nejdříve to bude možné.

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů Pojištění odpovědnosti občanů

Časté dotazy

Bude se vztahovat pojištění odpovědnosti i na škodu, kterou způsobím zaměstnavateli?

Ne, újma způsobená zaměstnavateli je ve výlukách.
Číst více

Bude se vztahovat pojištění odpovědnosti i na škodu, kterou způsobí můj pes?

Ano, pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou při činnostech běžných v občanském životě, tzn. i jako vlastník nebo opatrovatel domácích a drobných hospodářský zvířat běžně chovaných v domácnostech v České republice.
Číst více

Sjednal jsem si pojištění odpovědnosti, vztahuje se toto pojištění i na moji rodinu?

Ano, ve stejném rozsahu jako pojištěný jsou pojištěny i osoby v poměru rodinném, a to pokud trvale žijí ve společné domácnosti s pojištěným.
Číst více