Hlášení škod

Hlášení škod

Úrazové pojištění

Jak probíhá řešení škody?

 1. Na základě vámi předložené dokumentace bude pojistná událost prošetřena. O výsledku vás vyrozumíme. Doporučujeme, abyste k formuláři oznámení škodní události předkládali všechny doklady, které obdržíte v průběhu pojistné události.

 2. Od data uvedeného na Oznámení škodní události jako data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro likvidaci pojistné události.

 3. Nárok na výplatu pojistného plnění se promlčuje nejdéle za 4 roky po vzniku pojistné události.

K hlášení události si připravte tyto doklady:

Úrazové pojištění pro dospělé
 • číslo pojistné smlouvy
 • identifikační údaje pojištěné osoby
 • pokud událost byla šetřena policií, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte jeho adresu nebo číslo jednací
 • přiložte veškeré podklady prokazující vznik události napr. lékařské zprávy
 • bankovní spojení

Detailní popis:


 •  

Dětské úrazové pojištění MEDVÍDEK
 • číslo pojistné smlouvy
 • identifikační údaje pojištěné osoby
 • pokud událost byla šetřena policií, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte jeho adresu nebo číslo jednací
 • přiložte veškeré podklady prokazující vznik události napr. lékařské zprávy
 • bankovní spojení

Detailní popis:


 •  

Úrazové pojištění

Zde můžete ohlásit vaši škodní událost

Formuláře ke stažení

Pokud chcete nahlásit událost jinak než online, využijte následující formuláře:

Oznámit událost lze:


 

PÍSEMNĚ

Pojišťovna VZP, a. s.
Oddělení Likvidace pojistných událostí
Lazarská 1718/3
110 00 Praha 1

Úrazové pojištění

Zde můžete zjistit stav své pojistné události

Zjistit stav zde

 

*Platí jen pro Cestovní pojištění, Zdravotní pojištění cizinců, Úrazové pojištění, pojištění Fénix, pojištění Patron,
pojištění majetku a domácnosti a o obecné odpovědnosti