Hlášení škod

Hlášení škod

Zdravotní pojištění Patron

Jak probíhá řešení škody?

 1. Na základě vám předložené dokumentace bude pojistná událost prošetřena. O výsledku vás vyrozumíme. Doporučujeme, abyste k formuláři oznámení škodní události předkládali všechny doklady, které obdržíte v průběhu pojistné události.

 2. Od data uvedeného na Oznámení škodní události jako data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro likvidaci pojistné události.

 3. Nárok na výplatu pojistného plnění se promlčuje nejdéle za 4 roky po vzniku pojistné události.

K hlášení události si připravte tyto doklady:

Zdravotní pojištění Patron
 • formulář „Ohlášení škodní události“

Detailní popis:

 • Dříve než nás kontaktujete, připravte si zmíněné dokumenty.

  Ke každé škodní události vyplňte jeden formulář Ohlášení škodní události. Vyplňte vždy všechna pole. Nezapomeňte do formuláře uvést informaci o způsobu zaslání peněz (složenkou nebo bankovním převodem).

  Oznámení události musí být učiněno bez zbytečného odkladu

Formuláře ke stažení

Vyberte a stáhněte odpovídající dokument ze seznamu níže.

Oznámit událost lze:


 

PÍSEMNĚ

Pojišťovna VZP, a. s.
Oddělení Likvidace pojistných událostí
Lazarská 1718/3
110 00 Praha 1

V případě, že dojde k pojistné události, je potřeba ohlásit škodní událost prostřednictvím vyplněného formuláře. To můžete provést jednoduše a hned několika způsoby:

 • na každém prodejním místě
 • zasláním naskenovaného formuláře s příslušnými doklady na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz . (Maximální velikost přílohy v e-mailu je 15 MB. V případě větších příloh, rozdělte dokumentaci do více e-mailů. Při překročení maximální velikosti příloh nebude e-mail doručen.)
 • zasláním doporučeně na adresu sídla Pojišťovny VZP, a.s., Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, na odbor likvidace pojistných událostí
 • oznámení události musí být učiněno bez zbytečného odkladu

Ke každé škodní události vyplňte jeden formulář Ohlášení škodní události. Vyplňte vždy všechna pole. Nezapomeňte do formuláře uvést informaci o způsobu zaslání peněz (složenkou nebo bankovním převodem).

Zdravotní pojištění Patron

Zde můžete zjistit stav své pojistné události

Zjistit stav zde

 

*Platí jen pro Cestovní pojištění, Zdravotní pojištění cizinců, Úrazové pojištění, pojištění Fénix, pojištění Patron,
pojištění majetku a domácnosti a o obecné odpovědnosti