Hlášení škod

Hlášení škod

Pojištění Fénix

Jak probíhá řešení škody?

  1. Na základě vámi předložené dokumentace bude pojistná událost prošetřena. O výsledku vás vyrozumíme. Doporučujeme, abyste k formuláři oznámení škodní události předkládali všechny doklady, které obdržíte v průběhu pojistné události.

  2. Od data uvedeného na Oznámení škodní události jako data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro likvidaci pojistné události.

  3. Nárok na výplatu pojistného plnění se promlčuje nejdéle za 4 roky po vzniku pojistné události.

Potřebné doklady

Pojištění závažných onemocnění Fénix

Detailní popis:

  • Ke každé škodní události vyplňte jeden formulář „Ohlášení škodní události“. Vyplňte vždy všechna pole. Nezapomeňte do formuláře uvést informaci o způsobu zaslání peněz (složenkou nebo bankovním převodem).

Formuláře ke stažení

Vyberte a stáhněte odpovídající dokument ze seznamu níže.

Oznámení škodní události

V případě, že dojde k pojistné události, je potřeba ohlásit škodní událost prostřednictvím vyplněného formuláře. To můžete provést jednoduše a hned několika způsoby:

PÍSEMNĚ

Pojišťovna VZP, a. s.
Oddělení Likvidace pojistných událostí
Lazarská 1718/3
110 00 Praha 1

Pojistnou událostí je stanovení diagnózy onkologického onemocnění nebo stanovení diagnózy vyjmenovaného závažného onemocnění pojištěného v době trvání pojištění. O pojistnou událost se nejedná, pokud byl u pojištěného jakýkoliv zhoubný nádor diagnostikován v době před uzavřením pojistné smlouvy.
Čekací doba je 90 dní (doba, po kterou nelze čerpat pojistné plnění, které by jinak bylo pojistnou událostí; počítá se od prvního dne pojistné doby).

Pojištění Fénix

Zde můžete zjistit stav své pojistné události

Zjistit stav zde

 

*Platí jen pro Cestovní pojištění, Zdravotní pojištění cizinců, Úrazové pojištění, pojištění Fénix, pojištění Patron,
pojištění majetku a domácnosti a o obecné odpovědnosti