Hlášení škod

Hlášení škod

Pojištění poskytovatelů zdravotních služeb

Jak probíhá řešení škody?

 1. Na základě vámi předložené dokumentace bude pojistná událost prošetřena. O výsledku vás vyrozumíme.

  Doporučujeme, abyste k formuláři oznámení škodní události předkládali všechny doklady, které obdržíte v průběhu pojistné události.

 2. Od data uvedeného na Oznámení škodní události jako data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro likvidaci pojistné události.

 3. Nárok na výplatu pojistného plnění se promlčuje nejdéle za 4 roky po vzniku pojistné události.

K hlášení události si připravte tyto doklady:

Pojištění lékáren Farmaceut
 • číslo pojistné smlouvy
 • pokud událost byla šetřena policií, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte jeho adresu nebo číslo jednací
 • pokud byl nárok uplatněn poškozenou osobou písemně prosím přiložte
 • identifikační údaje pojištěné/poškozené osoby
 • přiložte veškeré podklady prokazující vznik události napr. faktury za opravu, fotografie a soupis poškozených věcí apod.
 • bankovní spojení

Detailní popis:

 • Dříve než nás kontaktujete, připravte si zmíněné dokumenty.

Pojištění majetku a odpovědnosti Smluvní lékař
 • číslo pojistné smlouvy
 • pokud událost byla šetřena policií, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte jeho adresu nebo číslo jednací
 • pokud byl nárok uplatněn poškozenou osobou písemně prosím přiložte
 • identifikační údaje pojištěné/poškozené osoby
 • přiložte veškeré podklady prokazující vznik události např. faktury za opravu, fotografie a soupis poškozených věcí apod.
 • bankovní spojení

Detailní popis:

 • Dříve než nás kontaktujete, připravte si zmíněné dokumenty.

Pojištění nemocnic a specializovaných zdravotnických zařízení
 • číslo pojistné smlouvy
 • pokud událost byla šetřena policií, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte jeho adresu nebo číslo jednací
 • pokud byl nárok uplatněn poškozenou osobou písemně prosím přiložte
 • identifikační údaje pojištěné/poškozené osoby
 • přiložte veškeré podklady prokazující vznik události např. faktury za opravu, fotografie a soupis poškozených věcí apod.
 • bankovní spojení

Detailní popis:

 • Dříve než nás kontaktujete, připravte si zmíněné dokumenty.

Formuláře ke stažení

Pokud chcete nahlásit událost, využijte následující formuláře:

Oznámit událost lze:


 

TELEFONICKY
+420 233 006 311

PÍSEMNĚ

Pojišťovna VZP, a. s.
Oddělení Likvidace pojistných událostí
Lazarská 1718/3
110 00 Praha 1