Hlášení škod

Hlášení škod

Pojištění podnikatelů

Jak probíhá řešení škody?

 1. Na základě vámi předložené dokumentace bude pojistná událost prošetřena. O výsledku vás vyrozumíme. Doporučujeme, abyste k formuláři oznámení škodní události předkládali všechny doklady, které obdržíte v průběhu pojistné události.

 2. Od data uvedeného na Oznámení škodní události jako data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta pro likvidaci pojistné události.

 3. Nárok na výplatu pojistného plnění se promlčuje nejdéle za 4 roky po vzniku pojistné události.

K hlášení události si připravte tyto doklady:

Pojištění majetku a odpovědnosti Podnikatel
 • číslo pojistné smlouvy
 • pokud událost byla šetřena policií, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte jeho adresu nebo číslo jednací
 • pokud byl nárok uplatněn poškozenou osobou písemně prosím přiložte
 • identifikační údaje pojištěné/poškozené osoby
 • přiložte veškeré podklady prokazující vznik události napr. faktury za opravu, fotografie a soupis poškozených věcí apod.
 • bankovní spojení

Detailní popis:

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců - hromadná smlouva
 • číslo pojistné smlouvy
 • identifikační údaje pojištěné osoby
 • pokud událost byla šetřena policií, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte jeho adresu nebo číslo jednací
 • přiložte veškeré podklady prokazující vznik události např. lékařské zprávy
 • bankovní spojení

Detailní popis:

 • Dříve než nás kontaktujete, připravte si zmíněné dokumenty:

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
 • číslo pojistné smlouvy
 • pokud událost byla šetřena policií, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte jeho adresu nebo číslo jednací
 • pokud byl nárok uplatněn poškozenou osobou písemně prosím přiložte
 • identifikační údaje pojištěné/poškozené osoby
 • přiložte veškeré podklady prokazující vznik události napr. faktury za opravu, fotografie a soupis poškozených věcí apod.
 • bankovní spojení

Detailní popis:

 • Dříve než nás kontaktujete, připravte si zmíněné dokumenty.

Pojištění podnikatelů

Zde můžete ohlásit vaši škodní událost

Formuláře ke stažení

Pokud chcete nahlásit událost jinak než online, využijte následující formuláře:

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců - hromadná smlouva

Oznámit událost lze:


 

TELEFONICKY
+420 233 006 311

PÍSEMNĚ

Pojišťovna VZP, a. s.
Oddělení Likvidace pojistných událostí
Lazarská 1718/3
110 00 Praha 1