Hlášení škod

Hlášení škod

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Jak probíhá řešení škody?

 1. Na základě vámi předložené dokumentace bude pojistná událost prošetřena. O výsledku vás vyrozumíme. Doporučujeme, abyste k formuláři oznámení škodní události předkládali všechny doklady, které obdržíte v průběhu pojistné události.

 2. Od data uvedeného na Oznámení škodní události jako data převzetí dokumentace počíná běžet zákonná tříměsíční lhůta
  pro likvidaci pojistné události.

 3. Nárok na výplatu pojistného plnění se promlčuje nejdéle
  za 4 roky po vzniku pojistné události.

K hlášení události si připravte tyto doklady:

Pojištění budov a ostatních staveb
 • číslo pojistné smlouvy
 • identifikační údaje pojištěné osoby
 • pokud událost byla šetřena policií, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte jeho adresu nebo číslo jednací
 • přiložte veškeré podklady prokazující vznik události napr. lékařské zprávy
 • bankovní spojení

Detailní popis:

 • Dříve než nás kontaktujete, připravte si zmíněné dokumenty.

Pojištění domácnosti
 • číslo pojistné smlouvy
 • identifikační údaje pojištěné osoby
 • pokud událost byla šetřena policií, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte jeho adresu nebo číslo jednací
 • přiložte veškeré podklady prokazující vznik události napr. lékařské zprávy
 • bankovní spojení

Detailní popis:

 • Dříve než nás kontaktujete, připravte si zmíněné dokumenty.

Pojištění odpovědnosti občanů
 • číslo pojistné smlouvy
 • identifikační údaje pojištěné osoby
 • pokud událost byla šetřena policií, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte jeho adresu nebo číslo jednací
 • přiložte veškeré podklady prokazující vznik události napr. lékařské zprávy
 • bankovní spojení

Detailní popis:

 • Dříve než nás kontaktujete, připravte si zmíněné dokumenty.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
 • číslo pojistné smlouvy
 • identifikační údaje pojištěné osoby
 • pokud událost byla šetřena policií, hasičským záchranným sborem nebo jiným orgánem, uveďte jeho adresu nebo číslo jednací
 • přiložte veškeré podklady prokazující vznik události např. lékařské zprávy
 • bankovní spojení

Detailní popis:

 • Dříve než nás kontaktujete, připravte si zmíněné dokumenty:

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Zde můžete ohlásit vaši škodní událost

Formuláře ke stažení

Pokud chcete nahlásit událost jinak než online, využijte následující formuláře:

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Oznámit událost lze:


 

TELEFONICKY
+420 233 006 311

PÍSEMNĚ

Pojišťovna VZP, a. s.
Oddělení Likvidace pojistných událostí
Lazarská 1718/3
110 00 Praha 1

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Zde můžete zjistit stav své pojistné události

Zjistit stav zde

 

*Platí jen pro Cestovní pojištění, Zdravotní pojištění cizinců, Úrazové pojištění, pojištění Fénix, pojištění Patron,
pojištění majetku a domácnosti a o obecné odpovědnosti