Ostatní dokumenty

Ostatní dokumenty

Zde si můžete stáhnout všeobecné podmínky pojištění pro jednotlivé druhy pojištění.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění - Žádost/oznámení

(platnost od 01/2020 )

Cestovní pojištění - Seznam činností a sportů

(platnost od 05/2023 )

Zdravotní pojištění cizinců

Zdravotní pojištění cizinců - Žádost/oznámení

(platnost od 01/2022 )

Základní zdravotní pojištění cizinců - Žádost o sjednání

(platnost od 01/2022 )

Základní zdravotní pojištění cizinců - Vzor smlouvy

(platnost od 09/2023 )

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus - Žádost o sjednání

(platnost od 01/2022 )

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus - Zdravotní dotazník

(platnost od 01/2022 )

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus - Protokol o vstupní lékařské prohlídce Novorozenec

(platnost od 01/2022 )

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus - Vzor smlouvy

(platnost od 09/2023 )

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus - Plná moc

(platnost od 01/2022 )

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Exclusive - Žádost o sjednání

(platnost od 09/2023 )

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Exclusive - Zdravotní dotazník

(platnost od 01/2022 )

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Exclusive - Protokol o vstupní lékařské prohlídce Standard

(platnost od 01/2022 )

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Exclusive - Protokol o vstupní lékařské prohlídce Novorozenec

(platnost od 01/2022 )

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Exclusive - Plná moc

(platnost od 01/2022 )

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Exclusive - Rozsah služeb řízené péče

(platnost od 01/2022 )

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Exclusive - Vzor smlouvy

(platnost od 09/2023 )

Zdravotní pojištění cizinců - seznam sportů

(platnost od 01/2020 )

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů - Žádost/oznámení

(platnost od 01/2022 )

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění - Žádost/oznámení

(platnost od 01/2022 )

Úrazové pojištění - Seznam sportů

(platnost od 01/2015 )

Pojištění vozidel

Pojištění vozidel Jízda - Žádost o zánik/změnu

(platnost od 04/2024 )

Zdravotní pojištění Patron

Zdravotní pojištění Patron - Žádost/oznámení

(platnost od 01/2022 )

Zdravotní pojištění Patron - Plná moc

(platnost od 01/2022 )

Dotazník - pojištění pracovní neschopnosti

(platnost od 01/2023 )

Pojištění Fénix

Pojištění Fénix - Zdravotní dotazník

(platnost od 01/2022 )

Pojištění Fénix - Upřesnění ke zdravotnímu dotazníku

(platnost od 01/2022 )

Pojištění Fénix - Žádost/oznámení

(platnost od 01/2022 )

Ostatní dokumenty

Přehled asistenčních služeb

(platnost od 01/2015 )

Sazebník poplatků

(platnost od 10/2023 )